Europas Historia

Europas spännande, hemska och intressanta ursprungshistoria sträcker sig flera hundratusen år tillbaka. Detta då de första urmänniskorna, som bland annat ”Homo Neanderthalensis” spred sig över Europa.

Men den första utvecklade människorasen invandrade till Europa för cirka 40 000 år sedan. Det var en grupp afrikaner som vandrat från Afrika genom Mellanöstern och slutligen över Turkiet innan de nådde Europa. Det sägs att det var denna folkgrupp som är urfäderna till den idag levande europeiska befolkningen.

Europas Skapande och Utveckling

För cirka 25 000 år sedan började asiatiska folkgrupper invandra till Europa. Från denna tid har man funnit en del geologiska fynd som visar att dessa folkgrupper levde i små samhällen och hade likartade levnadsvanor.

Det var Romarna som under början på 100 talet sammanförde alla landområden kring Medelhavet, vilket innebar att det under denna tidsperiod infördes religion, språk och fungerande samhällen i Europa. Efter Romarrikets fall, runt år 400, erövrades olika delar av Europa av olika riken och början på en europeisk landstruktur skapades. Vilket även var en stor anledning till den stora rundvandring av olika folkgrupper som skedde under de nästkommande två århundradena.

Under medeltiden erövrades delar av Europa av bland annat muslimska folkgrupper från Mellanöstern. Detta var början på flera hundra år av oroligheter, krig och landerövringar.

Det är först efter år 1500 som man började skönja ett tidigt Europa, detta då stormakter som Frankrike, England och Spanien började lugna ned sig och istället för att erövra mer land, istället förvaltade de riken man hade tagit i besittning. Samtidigt avtog även jakten på att söka nya områden att kolonisera, som bland annat Nordamerika och andra delar av världen.

Under senare delen av 1700 talet lades grunden för de enade samhällena vi har idag i Europa. Dock inte problemfritt, vilket vi tyvärr känner till alltför väl i och med de båda världskrigen under 1900-talet. Därefter har man dock kunnat införa olika gemenskaper som bland annat EU. Dessa har på flera sätt ytterligare knutit de europeiska länderna samman och närmare varandra.

Europas Civilisering

Europa har haft civilisation under lång tid, de första redan cirka 1000 år f.kr. Dock har denna civilisering funnits i olika lokala områden i runt omkring i Europa. Det är först efter romarrikets intåg i Europa, runt år 100, som man lyckades införa större samhällen, strukturer, språk samt stora nätverk mellan olika samhällen och länder.

Krigen i Europa

Som i så många andra hemska krig så är det även i Europa stridigheter mellan olika folkgrupper som skapat de flesta krig. Bland annat under romarrikets etablering och fall men även under medeltiden och framåt skedde flera fältkorståg, Det har dessutom startats ett antal lokala krig i samband med gränsdragningar mellan olika länder.

Första Världskriget

Det första världskriget startade år 1914. Detta i samband med att olika allianser inom Europa blev oense om hur makten skulle fördelas. Dessa konflikter fanns med som bränsle men det hela nådde sin kulmen i samband med att en konflikt mellan Österrike-Ungern och Ryssland nådde sin topp. Detta när den österrikiska kronprinsen Franz Ferdinand mördades den 28 juni 1914 i Sarajevo, även kallat skotten i Sarajevo, vilket blev upptakten till första världskriget.

Uppskattningar visar att ofattbara 16 miljoner personer fick sätta livet till under de 4 år som första världskriget varade. Det hela slutade med att Frankrike och England lyckades besegra sina motståndare och att Tyskland till slut kapitulerade år 1919.

Andra Världskriget

Det andra världskriget startade år 1939. Detta efter att Tyskland hade invaderat och erövrat ett flertal länder, bland annat Frankrike, Polen och Norge. Det var dock år 1941 som andra världskriget verkligen blossade upp och flera stora nationer drogs in. Tyskland anföll då Sovjetunionen och Storbritannien, vilket ledde till att fler allierade länder började ansluta sig till kriget som bland annat USA, Kanada, Australien och flera andra utomeuropeiska länder.

År 1944 kom den berömda dagen D då de allierade invaderade Normandie och drev tillbaka tyskarna på flera håll. Det hela slutade med att tyskarna förlorade mycket av den mark de ockuperat. Detta för att sedan slutligen besegras i Berlin 1945, vilket ledde till att Tyskland återigen kapitulerade.

Kända Personer i Europas Historia

I den intressanta europeiska historien finns det flera kända personer som även gjort stora intryck på världens historia.

Vi har bland annat Christofer Columbus. Han föddes, enligt den senaste forskningen, år 1451 i italienska Genua. Han kom att bli världens mest kända sjöfarare då han för Spaniens räkning gav sig iväg för att finna sjövägen till Indien men istället hamnade i Amerika år 1492. Han blev därefter känd som mannen som upptäckte Amerika. Christofer Columbus dog i Spanien år 1506.

En annan känd europeisk historisk person är Galileo Galilei, som föddes år 1564 i staden Pisa. Galileo var en vetenskapsman som gjorde flera olika upptäcker och som med det banade väg för framtida vetenskaper. Hans upptäcker inom astronomi och kring naturens lagar var inte populära under hans levnadstid. Detta då dessa gick emot den starka kyrkans lära, vilket slutade med att han levde sina sista år i husarrest i Arcetri, där han även dog år 1642.