Resa till Europa

Visste du att Europa är den näst minsta kontinenten vi har här på jordklotet. Den enda kontinenten som är mindre än Europa är Australien. Europa ligger i stort sett på samma landmassa som Asien gör, men man brukar dra gränsen omkring området vid Uralbergen. Dock är denna gräns lite flytande – mycket beroende på exakt vem som drar den vid just det givna tillfället.. Ryssland, som är världens till ytan största land, ligger på båda kontinenterna.

För väldigt många så är, speciellt många svenskar känner så, Europa först och främst de länder som ligger i väst. Dock har det under det senaste årtiondet skett en stor förändring – främst genom den Europeiska Unionen. Då EU har utvidgats och fler medlemmar från ”gamla” öst har inkluderats så har även folkets syn på Europa förändrats, till det bättre. Man talar inte längre om Öst- respektive Västeuropa.

Europas geografi och klimat

Europa omges av de stora haven: Norra Ishavet, Atlanten, Medelhavet, Svarta Havet och Kaspiska Sjön. Det här är områden som har väldigt olika klimat och geografi. Till Europa hör ju även stora och unika öar som Island och Storbritannien. En väldigt stor anledning till att folk så länge bebott Europas olika delar och länder beror många gånger på att världsdelen har en så fördelaktig geografi. Nästan en tredjedel av kontinentens yta lämpar sig väl för jordbruk av olika slag och i de norra, t ex våra delar här i Sverige, delarna så finns det gott om skog vilket ger fina naturliga resurser och ekonomisk bärkraft.

Vi har mycket att tacka golfströmmen för vårt behagliga klimat, även här i Sverige är den en viktig del i vårt relativt varma klimat. Med hjälp av några av de stora floderna som flyter genom centrala Europa, till exempel Donau och Volga i öst, så har handel kunnat bedrivas på ett effektivt och bra sätt. Stora och långa transporter från fjärran östern har genom dessa floder kunnat på ett relativt smidigt sätt knyta samman handeln med dessa länder. Det gör också att man enkelt kan spela golf även i Europa.

Kulturen och traditioner

Europa är en mycket tätbefolkad världsdel, endast Asien har fler invånare per m², och vår mindre storlek till ytan har nog en stor del i detta. Urbaniseringen är långt framskriden i nästan samtliga länder men trots detta så har man lyckats behålla och bevara viktiga landmärken. Detta för att kunna symbolisera och minnas historiska händelser.

Går vi ner på stadsnivå så finns det förmodligen få städer i världen som är så populära som Paris. Där finner man modern kultur och historia i en härlig och vacker blandning. Tar vi en stad som Rom så har den ju påverkat hela världen genom kristendomen och andra de traditioner som följer med denna religion.

Turismen i Europa

Europa bjuder på ett digert och väldigt varierande landskap där man kan resa och se fantastiska landskap samtidigt som man har väldigt roligt.

  • Bergskedjor som Alperna och även Sveriges fjäll bjuder på vacker och utmanande skidåkning.
  • Kusterna runt Medelhavet är välbesökta för sol och bad samt avslappning.
  • Då så många av de europeiska städerna har bevarats så är det även vanligt med kulturturism runt omkring i Europas alla hörn.

Till skillnad mot förr så är det idag många som finner det intressant och lärorikt att resa till öst för att se de länder som en gång var en del av Sovjetunionen. Mycket av detta kan tillskrivas EU, detta då gränser har öppnats och vi kan på så sätt uppleva platser och traditioner som tidigare var svårtillgängliga.

Europa kan med sin historia bjuda på vackra naturliga platser och städer som ger en upplevelse av hur livet såg ut för flera hundra år sedan. När man tänker på allt som finns och erbjuds är det inte så konstigt att så många valt att bo just i Europa och framför allt att så många mer än gärna kommer på besök!

Upplev Europa!