De olika Europeiska Språken

För språk- och historieintresserade resenärer är Europa en mycket intressant kontinent att lära känna.

Om vi till exempel jämför Nord- och Sydamerika samsas i Europa ett stort antal olika länder med sina egna, distinkta språk. Runt om i världen, på olika kontinenter, finns europeiska språk som det officiella modersmålet, bland annat engelska, spanska och franska men även portugisiska och holländska. Huvudorsaken till detta är främst beroende på kolonialtiden då lokala språk trängdes undan av de europeiska språken.

Genom att se språk som ständigt föränderliga och samtidigt tidsbestämda kulturella fenomen kan vi således lära oss väldigt mycket om världshistorien.

Det Svenska Språket

Om vi till exempel ser till vårt eget svenska språk finns två mycket tydliga influenser.

Under Hansa-tiden då Sverige hade en viktig roll i handeln i norra Europa influerades svenskan starkt av tyskan. En stor mängd handels-termer och även mycket grammatik lånades in från tyskan och är fortsatt med oss än idag.

400 år efter detta, på 1700-talet då Gustav III var kung var det franska hovet mycket starkt i Europa och under denna tid lånade Sverige in majoriteten av sina ord för mode, konst och kultur från franskan. Franskan var till och med så populär att man talade franska vid hovet. Detta betydde dock inta att alla andra i Sverige gjorde det samma, långt därifrån, men det hade ändå stor betydelse för det svenska språkets utveckling. Idag är det som vi alla vet engelskan som har störst influens på det svenska språket men även andra språk som turkiska och icke-europeiska språk så som arabiska får en större och större påverkan och influerande.

Det språk som vikingarna talade och som idag ligger till grund för norska, svenska och danska. Gör sig i sin tur bemärkt i till exempel dagens skotska, detta eftersom vikingarna för länge sedan bosatte sig här. Före dem hade romarna erövrat och influerat de brittiska öarna och engelskan.

Språk som utvecklar och bevarar

För dem som vill behålla språket ”som det är” gäller det att påminna dem om att språk ständigt utvecklas och aldrig existerar i en ren form. Till exempel finns det överallt dialekter och regionala språk som mer och mer kommer att kunna erkännas som officiella språk. Dessa ska bevaras och hållas intakta för att på ett sätt kunna vara ett tidsdokument och en samlande kraft.

Ett exempel på det är katalanska som det talas i norra Spanien och Barcelona, det är en variation på spanska som också har sitt helt egna ordförråd.

Att intressera sig för språk medan man reser i Europa är ett mycket bra sätt att lära känna olika länder och deras dåtids- såväl som nutidshistoria.

Språk att använda när man reser

Som resenär i Europa går det som regel att klara sig bra på engelska, iaf så länge man reser i städer och kommunicerar främst med en yngre generation. Kan man ett stort europeiskt språk kan man också känna igen ord och ha en någorlunda förståelse för omkringliggande språk. Eftersom svenska är ett germanskt språk och har tagit många ord från tyska går det ofta att förstå skyltar på tyska, även utan att ha studerat språket.

Likaså har man ofta en grundläggande förståelse av de andra latinska språken om man studerat antingen spanska eller franska, gentemot italienska och portugisiska. Tycker man mycket om att resa är det dock alltid värt att studera ett eller flera europeiska språk. Det kan man alltid komma att ha nytta av.

De allra flesta europeiska språken, t.ex. tyska, kan man läsa under en språkkurs utomlands. Dessa språkkurser kan utgöra en givande Europa-vistelse i sig och riktas till såväl ungdomar som vuxna resenärer. Man kan lätt finna mer om dessa språkkurser med hjälp av all den informationen som finns på internet.

Språken i de Östra delarna av Europa

När man talar om de stora europeiska språken är det lätt att glömma bort de många språk som talas i de östra delarna av kontinenten.

Här talas ett antal olika språk uppdelat i flera olika språkgrupper. Förenklat är dessa de slaviska språken som inkluderar ryska, polska, tjeckiska, och de flesta språken från det forna Jugoslavien. Grekiska utgör en annan grupp, liksom turkiska. Även de uraliska språken, estniska, finska och ungerska utgör en egen grupp.

Som vi alla vet har flera av dessa språken även sina egna alfabet som skiljer sig väsentligt från det romerska alfabet som vi i Västeuropa är vana vid. Detta gör en resa genom Europas olika språkliga regioner visuellt och hörbart spännande och föränderlig.